Novosti Budva Nova godina 2016.

27. 12 2013.

Pet neradnih dana za Novu godinu i Božić

Povodom predstojećeg praznika-Nove godine i vjerskog praznika Božića neradni dani su 1, 2, 7. i 8. januar 2014. godine.

Dakle, za novogodišnji praznik neradni dani su: srijeda i četvrtak, 1. i 2. januar.

Vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić: 6, 7. i 8. januara. 

Neradni dani za vjernike pravoslavne vjeroispovjesti za vrijeme Božićnih praznika su: ponedjeljak 6. januar- Badnji dan, utorak i srijeda 7. i 8. januar – Božić. 

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.